Ja han votat 468 santpedorencs/ques.


Pressupost participatiu 2018


"Tu també fas Santpedor"

Presenta una proposta de millora per al poble i entre tots votarem quines tiren endavant

L’any passat vam fer una prova pilot per decidir en votació popular una inversió en el pressupost del 2017. Ara, en el pressupost del 2018, volem fer un pas més enllà i consolidar el procés de pressupostos participatius però ampliant la capacitat dels ciutadans d’incidir en aquest procés. Per primer cop us demanem que ens presenteu propostes i sobre aquestes votarem quines tiren endavant.

Us expliquem com fer-ho.


LA INVERSIÓ

En total es destinaran del pressupost municipal de Santpedor a aquest procés participatiu una partida de 60.000€. Tres vegades més del que es va destinar en la prova pilot de l’any passat.

Aquesta quantitat es repartirà en tres blocs:

Bloc 1
 • Projectes entre 20.001 i 30.000€ (dotació màxima: 30.000€)
Bloc 2
 • Projectes entre 5.001 i 20.000€ (dotació màxima: 20.000€)
Bloc 3
 • Projectes de pressupost igual o inferior a 5.000€ (dotació màxima: 10.000€)

Aquests imports inclouen l’IVA corresponent.


ELS PROJECTES QUE ES PODEN PRESENTAR

Els projectes/propostes que es presentin han de complir els següents criteris:

 • Ser projectes d’inversió, és a dir despeses destinades a la creació/millora d’infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.
 • Adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.
 • Ser de competència municipal.
 • Emmarcar-se en els costos d’inversió descrits anteriorment. Aquests costos s’han de poder valorar tan tècnicament com econòmicament.
 • Han de donar resposta a una necessitat concreta.
 • Han de ser projectes sostenibles i tenir visió de col·lectivitat. És a dir que no generin despesa futura i que tinguin un impacte favorable per al conjunt del municipi.

LES FASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

 • FASE 0: Definició del procés
 • FASE 1: Difusió i presentació a la ciutadania
 • FASE 2: Presentació de propostes
 • FASE 3: Aprovació de projectes a votar
 • FASE 4: Explicació de les propostes rebudes
 • FASE 5: Votació de les propostes
 • FASE 6: Presentació de projectes guanyadors

XERRADES INFORMATIVES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Vine a les presentacions i t’ho explicarem personalment:

 • Informació al Ple, dijous 19 d’octubre a les 19:30h
 • Consell dels Infants, divendres 20 d’octubre a les 14h
 • Escoles de Santpedor: setmana del 23 d’octubre
  • Riu d’Or
  • La Serreta
  • Llissach
 • Institut IES d’Auro
  • 1r i 2n de Batxillerat, divendres 2 de novembre a les 13:45h
  • ESO, divendres 2 de novembre a les 12:45h
 • Presentació a tota la ciutadania, entitats, associacions i a tots els que vulguin participar en aquesta edició: divendres 2 de novembre a les 19h a la Capella

SOBRE LES PROPOSTES

Puc presentar una proposta?

Si tens 16 anys o més i estàs empadronat a Santpedor o bé tens la teva seu social a Santpedor pots presentar una o més propostes. També si ets una entitat legalment registrada al REM de Santpedor.

Només cal que sàpigues que:

 • Les persones jurídiques hauran de presentar la proposta a través d’un representant.
 • Els menors de 16 anys, caldrà que una persona major d’aquesta edat assumeixi la representació formal pel tràmit de presentació.
Com puc presentar una proposta?

Cal emplenar un formulari que trobareu a l’ajuntament, a la biblioteca o al web www.santpedor.cat.

Es pot presentar:

 • 1. Presencialment en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a la Biblioteca municipal de Pare Ignasi Casanovas.
 • 2. Telemàticament enviant un correu electrònic amb la proposta a spdr.comunicacio@santpedor.cat. Podeu descarregar la butlleta al web de l’Ajuntament.
Quan es presentaran les propostes que es podran votar?

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades per la comissió tècnica per comprovar que compleixin les condicions de les bases. Davant de dubte, es podrà requerir informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps per complementar la informació aportada inicialment, que en cap cas podrà suposar canvis en la proposta formulada, només aclariments.

Un cop revisades per la comissió tècnica, les propostes seran sotmeses a criteri de la comissió política.

Finalitzada la comprovació, es farà pública la llista definitiva de les propostes admeses, que se sotmetran a exposició pública en els tallers participatius. L’Ajuntament de Santpedor oferirà a totes les persones que hagin presentat una proposta la possibilitat d’explicar-la públicament en el tallers participatius als quals seran públics i on es podran debatre les iniciatives presentades (dies 29, 30 i 31 de gener).


I FINALMENT LA VOTACIÓ

Qui podrà votar?

Podran votar les persones empadronades a Santpedor que tinguin 16 anys complerts.

Quan es podrà votar?

Es donarà un termini d’un mes, tot el mes de febrer.

On es podrà votar?

Es podrà votar per web i mòbil a través d’una plataforma digital segura https://participacio.santpedor.cat. Aquesta plataforma permet clicar les tres propostes que es volen de la llista de propostes dels pressupostos participatius. També es pot votar de manera assistida a l’OAC (de dilluns a divendres) i la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments.

On puc consultar més informació de les propostes?

Durant el període de votacions hi haurà oberta una exposició pública amb totes les propostes presentades a la Biblioteca.

També estaran penjades als canals municipals.

Com és el procés de votació per web?

En el mateix web, on hi ha documentats els projectes, hi ha els enllaços que permeten votar.

Aquests enllaços o botons només els tenim disponibles durant el període de votació.

En el document PDF adjunt hi ha detallats els diferents passos de la votació: identificació, validació i votació dels projectes.

EL RESULTAT

Quan sabrem el resultat?

El resultat es farà públic a partir de l'1 de març.

Quan s'executaran les propostes guanyadores?

El Govern Municipal es compromet a executar les propostes guanyadores al llarg de l’any 2018.